Eristika

eristika – (z řec. erethismos = podráždění) – nauka o vedení věd. sporů, resp. teorie vedení sporu či vedení diskuse. Byla velmi silně rozvinuta v antickém Řecku, zejm. v době rozvoje athénské demokracie, kdy součástí polit. života byly diskuse o „obecních záležitostech“. Spolu s rétorikou patřila mezi obory, jejichž výuce se velmi intenzívně věnovali sofisté.

eristic éristique Eristik eristica

Vladimír Čechák