Etnonymum

etnonymum – (z lat. nomen = jméno) – společné sebepojmenování lidí se stejnou etnicitou, které působí jako vnější diferenciační znak, odlišující dané etnikum od jiných. Hist. vznikala e. velice často z druhového označení. Velká část e. znamená etymologicky prostě „lidé“ (čímž se via facti všem ostatním lidství upíralo). Během dalšího formování etnicity začíná takové pojmenování fungovat jako skutečné odlišení „těchto lidí“ od „těch druhých lidí“, jako jméno. Tím vzniká e. jako význ. etnický příznak, který posiluje etnickou homogenitu. Kromě zmíněného označení „lidí“ jako takových se jako e. vyskytují odvozeniny z topografie, od jména hrdiny, mytického zakladatele (praotce) atd. Jako e. vznikla i pojmenování, která dnes neoznačují etnika, ale pouze etnická společenství vyskytující se v rámci určitého etnika (např. Chodové, Hanáci, Valaši apod.). Používání e. k sebeoznačení je projevem sounáležitosti s určitým etnikem, „vůle být etnikem“. Lze to považovat za výraz etnického vědomí.

ethnonym ethnonyme Ethnonym etnonimo

Václav Hubinger