Exogamie

exogamie – (z řec. exó = vně; gamos = sňatek) – příbuzenské pravidlo, které přikazuje hledat si partnera za účelem sňatku mimo vlastní skupinu. Obecně lze toto pravidlo aplikovat na různě velké skupiny, počínaje rodinou a konče národem, na skupiny definované sociálně, etnicky či územně. V rámci teorie příbuzenství představuje e. obecné pravidlo, na jehož základě je většina sňatků uzavírána mezi partnery různých skupin. E. je úzce spojena se zákazem incestu. Pravidlo e. vychází ze skutečnosti, že zákaz uzavírání sňatků mezi příbuznými vylučuje z výběru možných partnerů osoby, které jsou každému jedinci soc. nejbližší. Aby však mohl tento zákaz platit, musí být kompenzován možností získat partnera mimo okruh svých nejbližších, tedy v jiné soc. skupině. E. tak vytváří soc. systém, který kodifikuje pravidla výměny partnerů (především žen) mezi jednotlivými skupinami. E. se podílí na tvorbě jedné velké části příbuzenských vztahů, tak jak jsou definovány v nepokrevním příbuzenství. Na rozdíl od endogamie, která má tendenci určovat hranice skupiny a diskriminovat jedince uvnitř skupiny, představuje e. neustálé úsilí o co největší soc. soudržnost a solidaritu. Kdyby kdysi soc. tradice umožnila člověku ženit se a vdávat se svými nejbližšími příbuznými, byla by dnes naše koncepce sňatku zcela jiná a rovněž náš sexuální život by byl značně odlišný. Podle W. I. Thomase mají e. a jazyk tutéž zákl. funkci: zajišťovat komunikaci s druhými a integrovat skupiny.

exogamy exogamie Exogamie esogamia

Literatura: Bradfield, R. M.: A Natural History of Associations. London 1973; Service, E. R.: Profiles in Ethnology. New York 1971; viz též příbuzenství.

Zdeněk Justoň