Endogamie

endogamie – (z řec. endon = uvnitř; gamos = sňatek) – příbuzenské pravidlo, které přikazuje uzavírat sňatky mezi členy téže skupiny. Obecně je možné toto pravidlo aplikovat na různě velké skupiny soc., etnické, územní i profesionální. Z hlediska teorie příbuzenství se však e. vztahuje především na takové soc. skupiny, kde se pravidla sňatku (matrimoniální výměny) neorientují na výměnu partnerů (především žen) mezi různými skupinami, jako je tomu naopak v případě exogamie, ale kde je výběr partnerů orientován na členy vlastní soc. skupiny. Teor. lze e. rozdělit na dva typy: 1. respektující zákaz incestu, což znamená, že i když dochází ke sňatku uvnitř dané skupiny, nejde o sňatek mezi nejbližšími příbuznými; 2. nerespektující zákaz incestu, jako je tomu v případě egyptských faraónů a jejich sester (skutečných nebo klasifikačních), královských sňatků u nilotských pastevců apod. E. se však nerozumí tzv. incest slabých, kdy sexuální vztahy navazují nejbližší příbuzní z důvodů pohodlí nebo soc. neschopnosti. E. je jako soc. pravidlo rozšířená především v těch společnostech, kde existují diskriminační zábrany v uzavírání sňatků se členy určitých soc. skupin. Typickým příkladem je kastovní e., kdy kasty fungují buď jako osamocené profesionální skupiny (kováři, hudebníci, hrnčíři apod.), nebo jako celý, více méně uzavřený systém (např. v Indii). Ke kombinaci e. a exogamie dochází u některých etnik, které se vyznačují polygamií, zejm. u afr. pastevců, kdy si muž bere první manželku vždy z migrující skupiny; tyto sňatky mohou, ale nemusí být pokrevní.

endogamy endogamie Endogamie endogamia

Literatura: viz exogamie.

Zdeněk Justoň