Experiment laboratorní

experiment laboratorní viz aspirace, hra koaliční, hry experimentální