Finalita

finalita – (z lat. finis = konec, hranice, mez) – cílevědomost, účelnost, realizace nějakého cíle. Pokud jde o chování živých organismů, je f. dosahování vytýčeného záměru a překonávání překážek, které tomu brání. Pojetí f. je založeno na teleologickém vysvětlení přír. a spol. jevů; hist. navazuje na účelovou příčinu antického a středověkého aristotelismu s jeho tzv. causou finalis. Přír. f., která se projevuje v tom, že určitý biol. útvar něčemu slouží, je třeba přísně odlišovat od f. lidského chování, k němuž se váže spíše účelovost v náb. slova smyslu. Odmítavé stanovisko vůči f. vůbec, které je často podmíněné mechanistickým přístupem, v němž se nediferencuje mezi organickou a anorganickou přírodou, ustupuje do pozadí pod vlivem kybernetiky, která uznává relativní f. nejen pro živočichy a člověka, ale i pro kybernetické systémy.

finality finalité Finalität, Endlichkeit finalità

Karel Berka