Gender, rovné příležitosti, výzkum

Gender, rovné příležitosti, výzkum (1999–)

Gender rovné příležitosti výzkum 01.jpg

Časopis věnovaný genderovým studiím, především v rámci sociologie. Vychází dvakrát ročně na Sociologickém ústavu AV ČR v Praze, šéfredaktorkou je Zuzana Uhde. Do roku 2004 měl časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum spíše charakter informačního bulletinu oddělení Gender a sociologie vydavatelské instituce, v následujícím ročníku (6, 2005) bylo zavedeno recenzování statí a standardní struktura odborného časopisu. Od roku 2017 časopis vychází pod názvem Gender a výzkum / Gender and Research. Jednotlivá čísla časopisu jsou (většinou) tematicky zaměřená.

Zdeněk R. Nešpor