Goodwill

goodwill – angl. termín pro dobrou vůli, ochotu, snahu. Pojem se vyskytuje v propagační praxi, v reklamě, marketingu a s-gii obchodu. Původně byl používán v obchodní činnosti v doslovném významu, později byl vztahován na dobré jméno či dobrou pověst výrobku, firmy, pracovníka, majitele firmy. O jeho rozšíření se u nás postaraly před 2. svět. válkou rotariánské kluby (viz rotariánství), které sice odmítaly princip vzájemných úsluh mezi rotariány, akcentovaly však princip služby, jak ve vztahu mezi podnikateli, tak vůči zákazníkům. Utváření g. obecně spadá do oblasti práce s veřejností. Zjišťování g. je častým námětem specializovaných s-gických a marketingových výzkumů.

goodwill bonne volonté goodwill

Jiří Linhart