Gynekologie sociální

gynekologie sociální – (z řec. gyné = žena; logos = nauka, slovo) – interdisciplinární teor. i praktická specializace sledující zdravotní stav ženské populace ve vztahu k soc. aspektům reprodukčního procesu. Studuje zejm. soc. podmínky mateřství, identifikuje jednotlivé význ. soc. faktory, které na ně působí, a vytyčuje cesty k jeho ochraně. Podílí se i na studiu a organizaci zdravotní péče o ženu s cílem zajistit optimální průběh reprodukčních procesů a přispět tak k posílení celkového stavu zdraví žen, zkoumá soc. podmínky jejich života a jejich zdravotní stav považuje za produkt jejich biosoc. historie, realizující se v předcházejících fázích životního cyklu. G.s. studuje i dyádu „matka – dítě“, a proto má celou řadu problémů společných s pediatrií. V zájmu prevence se zabývá zejm. ženami, jejichž reprodukční funkce je z různých důvodů (především psychosoc.) ohrožena. Podílí se proto také na zdůvodnění a organizaci celospol. péče o rodinu. Charakteristickým rysem g.s. je zájem o ženu jako o biopsychosoc. jednotku, o všechny fáze jejího životního cyklu v celku jejího soc. života.

social gynaecology gynécologie sociale Sozialgynäkologie ginecologia sociale

Literatura: Müller, Č.Kapr, J.: Kapitoly ze sociální problematiky ženského lékařství. Praha 1980.

Jaroslav Kapr