Hetérismus

hetérismus – (z řec. slova hétaira = původně družka, pak nevěstka) – pojem zavedený J. J. Bachofenem (1861) k označení hypotetického stavu společnosti, v němž neexistovala pevná manželská pouta ani pevné matrilineární či patrilineární příbuzenecké vazby mezi rodiči a dětmi. Teor. to byl stav všeobecné promiskuity, kdy děti byly vychovávány celým společenstvím, které také společně zajišťovalo uspokojování jejich životních potřeb. Tento stav vyhovoval mužům, nevyhovoval ale ženám, které si posléze vynutily odvozování původu podle matky (viz matriarchát). Rozhodující vliv na této proměně mělo podle Bachofena náboženství. Stav všeobecné promiskuity předpokládali i další autoři (např. H. G. Lovie).

hetairism, hetaerism hétaïrisme Hetärismus heterismo

Jiří Linhart