Matriarchát

matriarchát – (z lat. mater = matka; řec. archeó = vládnu) – typ spol. organizace, ve které žena hraje rozhodující úlohu. Původně vycházela teorie o existenci m. z evoluční představy o následnosti jednotlivých typů spol. organizace. M. byl tak chápán jako předchůdce patriarchátu a představoval vývojové stadium rané společnosti, kde existovala promiskuita, jediným rozeznatelným příbuzenským vztahem byl vztah matky a dítěte a celou společnost kontrolovala stařešina. Představám m. napomáhaly i některé archeologické nálezy z období paleolitu, tzv. venuše, sošky žen s výrazně modelovanými druhotnými sexuálními znaky (např. Věstonická venuše). Tato evoluční teorie, popisující mechanismus přechodu od promiskuity k rodině, od náčelnice rodu ke stařešinovi, od m. k patriarchátu, je zachycená jak ve věd. literatuře (např. L. H. Morgan, F. Engels, J. J. Bachoven apod.), tak v beletrii (v Čechách např. V. Vančura). Později byl m. spojován s kultem „matky země“ v některých zemědělských společnostech, kde hrály ženy význ. úlohu ideol. (např. „dešťové královny“ jihoafr. Lovedů), soc. (matrilinearita, příslušnost k matčině rodu, klanu), ekon. (např. vlastnictví domu u arizonských Pueblanů, dědická práva po mateřské linii u zemědělských národů v Africe). Avšak u žádné této společnosti nebyl m. etnologicky prokázán, nikde ženy polit. nekontrolovaly společnost. Ve většině těchto případů se zaměňuje pojetí m. s matrilinearitou.

matriarchy matriarcat Matriarchat, Mutterrecht matriarcato

Literatura: Engels, B.: Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu. Praha 1950; Kosven, M. O.: Matriarchát. Praha 1952; Krige, J. D.Krige, E. J.: The Lovedu of the Transvaal. Oxford 1970; Morgan, L. H.: Ancient Society. New York 1877.

Zdeněk Justoň