Hilelismus

hilelismus – etickonáb. učení nazvané podle význ. učitele judaismu Kristovy doby rabbiho Hilléla a projektované L. L. Zamenhofem jako paralela esperanta v soc. oblasti. Základem h. byla představa vytvoření jednotného umělého náboženství, které by nebralo nikomu víru, nevyžadovalo odklon od původní náb. konfese, ale sbližovalo by všechny na základě všelidské lásky a všelidského sbratření. H. neměl praktický význam, avšak v esperantském hnutí nalezla jisté zakotvení jeho myšlenka všelidské vzájemnosti, která přispěla též k tomu, že v tomto hnutí dlouhodobě převládlo nešovinistické pojetí vlastenectví i myšlenky internacionalismu a kosmopolitismu.

Hillélism hilélisme Hilelismus hillelismo

Jiří Linhart