Historická sociologie

Historická sociologie (2009–)

Historická sociologie 01.jpg

Časopis s podtitulem „Časopis pro historické sociální vědy“ začalo v říjnu 2009 vydávat Nezávislé centrum pro studium politiky jako společný časopis soukromé Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně a Fakulty humanitních studií UK v Praze. Od roku 2012 je vydavatelem Karlova univerzita v Praze v nakladatelství Karolinum. I když je v centru pozornosti historická sociologie, časopis ji chápe dosti široce a uplatňují se v něm i texty z jiných oblastí sociologie a dalších společenských věd nebo ze sociálních a kulturních dějin. Kromě standardních rubrik příležitostně publikuje také rozhovory, přednášky a další texty, některá čísla jsou tematicky zacílená. Časopis vychází dvakrát ročně (v prvním ročníku vyšlo pouze jedno číslo), jeho šéfredaktorem je Bohuslav Šalanda.

Zdeněk R. Nešpor