Hladina názorová

hladina názorová – obvykle se jí rozumí souhrn převažujících názorů v určitém hist. okamžiku či období v určité společnosti nebo soc. skupině. H.n. v tomto pojetí nesestává ze všech názorů, ale jen z nejčetnějších, typických. Uvažuje se o stabilní h.n., rozbouřené h.n. apod. Okamžitý stav se tedy srovnává s dlouhodobým trendem. Pozornost přitahují především ty názory v h.n., které provokují svou novostí (nikoliv nutně originalitou), průrazností, event. soc. a polit. nebezpečností.

opinion level niveau d'opinions Meinungsniveau livello di opinioni

Ivan Tomek