Homo consumens

homo consumens – termín zavedený E. Frommem pro bezhraničnou touhu po spotřebě a majetku (cílem je mít víc a užívat stále víc), na základě rozlišení škodlivé a humanistické spotřeby (která slouží rozvoji a potěšení člověka). H.c. je člověk manipulovavaný reklamou a jinými prostředky k tomu, aby „kupoval věci, které nepotřebuje, za peníze, které nemá“ (J. K. Galbraith). Viz též spotřeba masová, sociologie spotřeby.

homo consumens homo consumens homo consumens homo consumens

Jiří Večerník