Hospodářství rodinné

hospodářství rodinné – kooperativní podnik všech členů rodiny, který slouží k zajištění jejich živobytí. Často se jedná o rozšířenou rodinu, tj. rodinu, v níž žije větší počet příbuzných jedné i více generací. Nejčastějším typem h.r. je rodinné zemědělské hospodářství. Typem h.r. je i rodinná firma, kde je více členů rodiny většinovým podílníkem jednoho podniku, nejčastěji veř. obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným.

family enterprise entreprise familiale Familienwirtschaft azienda familiare

Nataša Bayerová