Hospodářství rodinné zemědělské

hospodářství rodinné zemědělské – též rodinný zemědělský podnik, rodinná farma – charakteristická soc. jednotka pro zemědělské hospodaření, která patří také k zákl. obrazu zemědělství Československa do 50. l. 20. st. H.r.z. je charakterizováno následujícími rysy: 1. výrobní prostředky jsou téměř zcela v majetku rodiny; 2. hospodář a příslušníci jeho rodiny pracují především sami na svém hospodářství nebo zaměstnávají relativně malý počet pracovních sil; 3. rodinná domácnost a hospodářství nejsou ekon., finančně ani pracovně odděleny; 4. pracovníci mají většinou přehled o průběhu všech prací a jejich vzájemných souvislostech včetně ekologických, týkajících se biotopu, ve kterém se hospodářství nachází (což ovšem závisí na úrovni jejich ekologického vědomí); 5. vztahy mezi pracovníky mají specif., důvěrnější charakter ve srovnání se vztahy mezi lidmi zaměstnanými v jiných podnicích; 6. lidé jsou zde v úzkém kontaktu s půdou, rostlinami a zvířaty, což ovlivňuje jejich chování i dlouhodobější horizont jejich uvažování. Přestože se v záp. zemích v současné době zemědělská výroba diferencuje a vznikají kombinované podniky s vedlejšími hosp. činnostmi (v oblasti řemesel, průmyslu, služeb, rekreace), h.r.z. je stále převládajícím typem zemědělského podniku.

family farm entreprise – exploitation agricole familiale Familienbauernhof azienda familiare agricola

Literatura: Mendras, H.Forsé, M.: Le changement social, tendences et paradigmes. Paris 1983; viz sociologie venkova, sociologie zemědělství.

Věra Dvořáková