Humanismus malý

humanismus malý – termín používaný v s-gii masové kultury pro označení pozornosti věnované oblasti rodinného a partnerského života a života v malých skupinách. Klasickými tématy h.m. jsou láska, nevěra, vztahy rodičů a dětí, citový život, osobní úspěch či kariéra apod. Tzv. velký humanismus se týká především problémů odcizení a osvobození člověka, polit. a soc. zápasů, vztahu dějin a současnosti, úlohy historického, sociálního a přírodního v lidském životě, odhalování potencí a mezí člověka. Problémy h.m. se řeší obvykle mimo souvislosti s těmito otázkami.

small humanism petit humanisme kleiner Humanismus umanesimo piccolo

Literatura: Kłoskowska, A.: Masová kultura. Praha 1969.

Jiří Linhart