Hyde park

Hyde park – největší londýnský park, který se stal mj. specif. demokr. institucí. Měří 140 ha a nachází se v centrální části Londýna. Původně byl majetkem města Hyde (město s výsadními právy v hrabství Cheshire), pak majetkem Westminsterského opatství, v r. 1536 přivlastněným Jindřichem VIII. Veřejnosti byl H.p. zpřístupněn v r. 1635 Karlem I. Park byl postupně užíván jako královské honební území, místo konání kočárových závodů, soubojů. Od r. 1872 byl v sev. rohu parku na místě, odkud byli obyv. Londýna zvyklí sledovat popravy, zřízen tzv. řečnický kout (speaker's corner), z něhož se později stalo jedno z nejznámějších míst Londýna. Toto ustanovení bylo součástí posilování práv občanů a zrušení zákazu sdružování (1824), na nějž navazovaly volební reformy z l. 1831 a 1867 a uzákonění tajného hlasování (1872); zřízení H.p. předcházelo další volební reformu v r. 1884. Postupně se H.p. stal synonymem pro svobodu projevu jako jednoho z klasických rysů demokracie. Podle tradice bylo a je možné v H.p. mluvit libovolně dlouho na jakékoliv téma s výjimkou témat kritizujících angl. krále a královnu. Pro vtipného řečníka, schopného hlasitého projevu plného narážek, upoutávajícího posluchače, se ujal angl. výraz „Hyde Parkian“ a naopak pro dlouhotrvající, nudnou a nic neříkající řeč výraz „Hyde Park Oratory“. Park jako celek je v současnosti místem rekreace obyv. Londýna a jedním z oblíbených turistických cílů. Tradice řečnického koutu je ale stále živá, i když již zdaleka neplatí, že nejvíce řečníků je zde možné nalézt v neděli odpoledne, stejně jako již neplatí absolutní tabu týkající se krále a královny. Mnoho řečníků dnes reprezentuje přistěhovalecké menšiny a jejich zájmy, feministická hnutí a podobně.

Hyde park Hyde parc Hyde park Hyde parc

Aleš Lisa