Imperativ morální

imperativ morální – souhrnné označení pro formy vyjádření mravního požadavku, jako je příkaz, zákaz, požadavek, předpis apod. Nepatří ke kategoriím etiky, představuje pouze jeden ze způsobů realizace morálních norem (které mohou mít i formu doporučení, příkladů a vzorů). Z etického hlediska je imperativnost vnějším projevem závaznosti obecné vůle pro jednotlivce, k němuž se v morálním vědomí vždy, i když často méně zjevně, váže představa morální sankce. V souvislosti s i.m. se proto zkoumá zejm. specif. povaha morálních sankcí a tzv. problém univerzálnosti, který se týká vlastního utváření obecné vůle (viz etika normativní). V rámci zkoumání logické struktury imperativních vět jsou i.m. předmětem takzvané deontické logiky. Pojem i.m. vešel do etiky prostřednictvím kategorického imperativu I. Kanta, s jehož zcela konkrétním významem jej však nelze zaměňovat (viz též morálka, mravnost).

moral imperative impératif moral moralischer Imperativ imperativo morale

Hana Havelková