Interpenetrace

interpenetrace – (z lat. inter = mezi, penetrare = pronikat, prodírat se) – pojem z teorie systémů T. Parsonse, který vyjadřuje vzájemné pronikání a ovlivňování jednotlivých systémů, projevující se především v jejich strukturálních proměnách. U Parsonse je to pojem nadřazený (rodový pojem) k pojmům institucionalizace, internalizace a učení. Označuje zákl. mechanismy spojení mezi kult. systémem, soc., psych. a biol. organismy, které se jako subsystémy podílejí na chování spol. celku. N. Luhmann na rozdíl od Parsonse nepovažuje interpenetrující systémy za subsystémy společnosti, ale proces jejich vzájemného pronikání a ovlivňování vykládá s ohledem na jejich relativní uzavřenost. Každý systém způsobem sobě vlastním vymezuje své hranice a okolí a dále se vyvíjí jako systém autopoietický (viz autopoiesis).

interpenetration interpénétration Interpenetration interpenetrazione

Literatura: Kuhn, A.: The Logic of Social Systems. San Francisco 1974; Luhmann, N.: Soziale Systeme. Frankfurt a.M. 1984; Münch, R.: Theorie des Handelns. Frankfurt a.M. 1982; Parsons, T.: The Social System. Glencoe, Ill. 1951.

Ivan Mucha