Intralingvistika

intralingvistika – (z lat. intra = uvnitř) – odvětví aplikované lingvistiky zabývající se srovnávacím studiem tzv. umělých jazyků. I. zkoumá možnosti, jak takové jazyky vytvořit, jak je využívat a rozšiřovat na věd. základech, většinou s cílem zlepšit mezinár. komunikaci. Snahy o vytvoření pomocného jazyka pro potřeby mezinár. dorozumívání jsou velmi staré. Touto myšlenkou se zabýval např. už J. Á. Komenský, ale hlavní projekty umělých jazyků vznikaly od 19. st. Vycházely především z jazyků přirozených, zejm. západoevrop. Nejvíce je rozšířeno esperanto, které vytvořil varšavský lékař L. Zamenhof. Přes uvedené snahy ale hlavním prostředkem mezinár. styku zůstávají některé živé jazyky národní, zejm. angličtina, dále němčina, francouzština, španělština aj., což svědčí mj. o tom, že životaschopnost a míra užívání jazyka jsou svázány s jeho přirozeným vznikem a soc. pozicí komunity, která je jeho přirozenou nositelkou.

intralinguistic intralinguistique Intralinguistik intralinguistica

Růžena Buchtelová