Jazyk umělý

jazyk umělý viz intralingvistika, jazyk