Křivky Engelovy

křivky Engelovy – charakterizují vztah mezi nakupovaným množstvím výrobku a výší příjmu. Nazvány jsou podle něm. statistika 19. st. Christiana L. E. Engela. Tvar k. E. pro určitý výrobek závisí na jeho charakteru, ceně a na preferencích a vkusu spotřebitele. Množství spotřebovávaného výrobku zpravidla roste s výší příjmu – někdy klesajícím tempem (např. tkaničky do bot), někdy rostoucím tempem (např. kaviár). Na tom závisí geometrický tvar k. E.. Mají význam v mikroekonomii a při rozboru spotřebního chování.

Engel curves courbes d'Engel Engelsche Kurven curve di Engel

Literatura: Klein, R.L.: Úvod do ekonometrie. Ekonomie a společnost. Praha 1966.

Vratislav Izák