KBCSg:Čecháček Jaroslav

Čecháček JaroslavKnižní bibliografii české sociologie

ČECHÁČEK, Jaroslav. Protiklerikální legenda: pokus o marxistickou analysu. 1. vyd. Praha: Pospolitost, 1929. 230 s.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Marx a teorie hospodářských krisí. 1. vyd. Praha: Knihy Pospolitosti, 1933. 136 s.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Vzpoura středního stavu. 1. vyd. Praha: Volná myšlenka, 1933. 128 s.