KBCSg:Řehák Jan

Řehák JanKnižní bibliografii české sociologie

DVOŘÁK, Pavel; ŘEHÁK, Jan (eds.). Současný vývoj programů pro potřeby sociologie: seminář sekce metod a technik. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 113 s.
GREGOR, Miroslav; ŘEHÁK, Jan. Matematika pro sociology. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 113 s.
ŘEHÁK, Jan (ed.). Kapitoly ze sociologických metod a technik. III., Statistická analýza dat a kauzální závěry: sborník ze semináře Živohošt 1980. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1980. 163 s.
ŘEHÁK, Jan (ed.). Kapitoly ze sociologických metod a technik. IV., Škálování a kvantifikace. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1981. 122 s.
ŘEHÁK, Jan (ed.). Kapitoly ze sociologických metod a technik. V., Typy, typologie a metody jejich vytvářeni: Cikháj 10.10.-14.10.1983. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1983. 213 s.
ŘEHÁK, Jan; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 397 s.
ŘEHÁK, Jan; MÁNEK, Pavel. Prostředky kauzálního modelování v sociologii: shrnující pojednání o postupech a přehled základních pojmů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994. 93 s.