KBCSg:Šíma Jaroslav

Šíma JaroslavKnižní bibliografii české sociologie

CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jaroslav. Sociologická dynamika. 2. část přehledu obecné sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 38 s.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1945. 31 s.
REICH, E.; ŠÍMA, J.; TELŠTÍK, R. (eds.). Šedesát let Emanuela Chalupného: sborník vzpomínek. 1. vyd. Praha: Svobodná škola politických nauk, 1940. 115 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sexuální revoluce: sociologický příspěvek k veřejné diskusi o sexuální mravnosti. Předmluva Emanuel Chalupný. 1. vyd. Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1933. 103 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Výchova a sociální eubiotika: črta z užité sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: n. vl., 1934. 16 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Ježíš a bída. 1. vyd. Praha: Kruh, 1934. 67 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. K sociologii duchovního. 1. vyd. Praha: Akademický dům; Al. Pekárek, 1937. 12 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. K sociologii umění. 1. vyd. Praha: Knihkupectví a nakladatelství Akademického Domu Alois Pekárek, 1937. 47 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: Československá grafická unie, 1938. 232 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Pohlaví a společnost: sociologická úvaha. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1940. 28 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Platové systémy veřejných zaměstnanců s hlediska sociologického. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 1942. 25 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Přehled americké sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1943. 4 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Přehled italské sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy. Praha: [s.n.], 1943. 3 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie a sociálně zdravotní problémy. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 17 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie a vývoj našeho školství. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Úvod do sociologie pro sociální pracovníky a pracovnice. Část prvá, obecná, Poznámky z přednášek. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociální filosofie, sociologie a speciální vědy sociální. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 16 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938-1945: příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Societas, 1945. 287 s.