KBCSg:Adamec Čeněk

Adamec ČeněkKnižní bibliografii české sociologie

ADAMEC, Čeněk; POSPÍŠIL, Bohuš; TESAŘ, Milan. Za hlasem lidu: rok výzkumu veřejného mínění v Československu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo informací, 1947. 62 s.
HEPNER, Vladimír; ADAMEC, Čeněk; VAŇKOVÁ, L. Postoje české veřejnosti k problematice výchovy k manželství a rodičovství: zpráva o výzkumu veřejného mínění. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 55 s.
TEPLÝ, Zdeněk; ADAMEC, Čeněk. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace v životě občanů ČSR. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1977. Nestr.
ADAMEC, Čeněk. Počátky výzkumu veřejného mínění v českých zemích. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 113 s.