KBCSg:Foustka Břetislav

Foustka BřetislavKnižní bibliografii české sociologie

FOUSTKA, Břetislav. Turgot, sociolog: 1737-1781. 1. vyd. Třeboň: n. vl., 1891. 32 s. (otisk z programu gymnasia třeboňského)
FOUSTKA, Břetislav. Sociologie a školy střední. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1902. (zvl. otisk z programu c.k. Vyšší a reálné školy na Smíchově)
FOUSTKA, Břetislav. Slabí v lidské společnosti, ideály humanitní a degenerace národů. 1. vyd. Praha: J. Laichter, 1904. 218 s. (habilitační práce)
FOUSTKA, Břetislav. Ochrana dětství a mládí. 1. vyd. Praha: Edv. Leschinger, 1912. 194 s.
FOUSTKA, Břetislav. Péče o dítě: sociální postavení evropské mládeže a její ochrana. 1. vyd. Praha: Vilímek, 1915. 60 s.
FOUSTKA, Břetislav (ed.). Sociologický rozbor naší doby: soubor populárně vědeckých přednášek o soudobé společnosti. 1. vyd. Praha: Elzevir, 1930. 56 s.
FOUSTKA, Břetislav. Sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1939. 38 s.