KBCSg:Gabal Ivan

Gabal IvanKnižní bibliografii české sociologie

BOGUSZAK, Marek; GABAL, Ivan; RAK, Vladimír. Československo - květen 1990: zpráva z výzkumu. Praha: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1990. 33 s.
GABAL, Ivan (ed.). The 1990 election to the Czechoslovakian Federal Assembly: analyses, documents and data. Berlin: Sigma, 1996. 198 s. ISBN 3-89404-158-7.
GABAL, Ivan aj. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. 341 s. ISBN 80-86103-23-4.
GABAL, Ivan; VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka. Jak čtou české děti: analýza výsledků sociologického výzkumu. Praha: Gabal, Analysis & Consulting, 2003. 54 s.
GABAL, Ivan; ČADA, Karel; SNOPEK, Jan. Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost. Praha: Otevřená společnost, 2008. 56 s. ISBN 978-80-87110-07-2.