KBCSg:Hájek Mojmír

Hájek MojmírKnižní bibliografii české sociologie

HÁJEK, Mojmír. Jak funguje moravská vesnice (Neslovice) v oblasti života kulturního? 1. vyd. Praha: Sociologická společnost, 1940. 16 s.
HÁJEK, Mojmír. Sociologická šetření moravské vesnice v rozpětí generačním: (Neslovice, 1904-1934). 1. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1948. 84 s.
HÁJEK, Mojmír; GREGOR, Miroslav; TOMÁŠEK, Pavel. Přehled základů sociologie pro profesory středních odborných škol. Část 1-3. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1969. 30 s.
HÁJEK, Mojmír. Kompletní sociologická bibliografie: původně sociologické pracoviště FF UJEP v Brně. Brno: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1982. 74 s.