KBCSg:Hampl Martin

Hampl MartinKnižní bibliografii české sociologie

HAMPL, Martin; JEŽEK, Josef; KÜHNL, Karel. Sociálně geografická rajonizace ČSR. Praha: Československá demografická společnost při ČSAV, 1978. 301 s.
HAMPL, Martin; GARDAVSKÝ, Václav; KÜHNL, Karel. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1987. 255 s.
HAMPL, Martin. Hierarchie reality a studium sociálněgeografických systémů. Praha: Academia, 1989. 76 s.
DOSTÁL, Petr; HAMPL, Martin; BARLOV, Max (eds.). Territory, society and administration: the Czech republic and the industrial region of Liberec. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1994. 230 s. ISBN 90-6993-087-0.
HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. Praha: DemoArt, 1996. 395 s. ISBN 80-902154-2-4.
HAMPL, Martin. Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. 1. vyd. Praha: Demoart, 1998. 110 s. ISBN 80-902154-7-5.
HAMPL, Martin aj. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 328 s. ISBN 80-902686-6-8.