KBCSg:Keller Jan

Keller JanKnižní bibliografii české sociologie

KELLER, Jan. Systém vybraných odvětvových sociologií. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1986. 110 s.
KELLER, Jan. O povaze sociální reality: soubor textů ke kritice nemarxistické sociologické teorie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 128 s.
KELLER, Jan. Sociální jednání z hlediska marxistické sociologie. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 111 s.
KELLER, Jan. Sociologie organizace a byrokracie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 89 s.
KELLER, Jan. Současná francouzská sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 88 s.
KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 211 s. Studie. ISBN 978-80-7419-031-5.
KELLER, Jan. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. Knižnice Sociologické aktuality. 197 s. ISBN 978-80-7419-059-9.
KELLER, Jan. Sociologie středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 215 s. Studie. ISBN 978-80-7419-109-1.
KELLER, Jan. Posvícení bezdomovců: úvod do sociologie domova. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 290 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-155-8.
KELLER, Jan. Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 59 s. ISBN 978-80-7464-490-0.
KELLER, Jan. Jsme tady doma: komentáře z let 2008-2014. Praha: Novela Bohemica, 2014. 235 s. ISBN 978-80-87683-37-8.
KELLER, Jan. Odsouzeni k modernitě: co hledá sociologie a našla beletrie. Praha: Novela bohemica, 2015. 186 s. ISBN 978-80-87683-53-8.
KELLER, Jan. Evropské rozpory ve světle migrace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. Sociologické aktuality. 227 s. ISBN 978-80-7419-249-4.
KELLER, Jan. Sociologie konfliktu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 119 s. ISBN 80-210-0193-3.
KELLER, Jan. Kvalitativní přístupy v sociologii: sborník ze semináře sekce metod a technik ČSSS Alšovice 23.-25.10.1989. Praha: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1991. 90 s.
KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 186 s. ISBN 80-901059-3-9.
KELLER, Jan. Až na dno blahobytu: ke společenským kořenům ekologické krize. 1. vyd. Brno: Hnutí Duha, 1993. 127 s.
KELLER, Jan. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. 1. vyd. Praha: G plus G, 1995. 175 s. ISBN 80-901896-1-X.
KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.
KELLER, Jan; GÁL, Fedor; FRIČ, Pavol. Hodnoty pro budoucnost. 1. vyd. Praha: G plus G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan. Šok z ekologie, aneb, Politické systémy v rozpacích. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1996. 52 s. ISBN 80-202-0606-X.
KELLER, Jan. Abeceda prosperity. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 160 s. ISBN 80-85765-98-5.
KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 232 s. ISBN 80-85850-42-7.
KELLER, Jan. Naše cesta do prvohor: o povaze automobilové kultury. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 170 s. ISBN 80-85850-64-8.
KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 123 s. ISBN 80-85850-95-8.
KELLER, Jan. Politika s ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2001. 139 s. ISBN 80-86316-27-0.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan aj. O hypermarketech veřejně: sborník. 1. vyd. Brno: Nesehnutí, 2002. 116 s. ISBN 80-238-6832-2.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 80-86429-34-2.
KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 158 s. ISBN 80-86429-41-5.
KELLER, Jan. Teorie modernizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. ISBN 978-80-86429-66-3.
KELLER, Jan. Teď, když máme, co jsme chtěli: články z let 1998-2008. Praha: EarthSave, 2008. 141 s. ISBN 978-80-86916-07-1.
KELLER, Jan; TVRDÝ, Lubor. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86429-78-6.
KELLER, Jan. Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 173 s. ISBN 978-80-7419-002-5.
KOMENDA, Antonín; KELLER, Jan. Úvod do sociologie pro právníky: (sociální kontrola a deviace). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 171 s. ISBN 80-7067-317-6.