KBCSg:Klofáč Jaroslav

Klofáč JaroslavKnižní bibliografii české sociologie

KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Současná empirická sociologie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1959. 231 s.
KLOFÁČ, Jaroslav. O rozporech ve společnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 270 s.
KLOFÁČ, Jaroslav. Úvod do marxistické sociologie. Část 1. Praha: Vysoká stranická škola, 1964. 64 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Soudobá sociologie I . 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 514 s.
KLOFÁČ, Jaroslav. Úvod do marxistické sociologie. Praha: Novinářský studijní ústav, 1965. 31 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Soudobá sociologie II.: teorie průmyslových společností. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 480 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Moc a autorita: základní kategorie sociologie politiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 50 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Politická věda a sociologie politiky. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1968. 44 s.
LIBROVÁ, Eva; KLOFÁČ, Jaroslav; BRIX, Karel. Jak bydlet: zkušenosti z průzkumu nových sídlišť. 1. vyd. Praha: SNTL, 1961. 152 s.
PALOUŠ, Radim; KLOFÁČ, Jaroslav; KŘEN, Jan. Historické a sociologické studie: sborník. Praha: Samizdat, 1982. 189 s.