KBCSg:Tlustý Vojtěch

Tlustý VojtěchKnižní bibliografii české sociologie

KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Současná empirická sociologie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1959. 231 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Soudobá sociologie I . 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 514 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Soudobá sociologie II.: teorie průmyslových společností. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 480 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Moc a autorita: základní kategorie sociologie politiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 50 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Politická věda a sociologie politiky. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1968. 44 s.
TLUSTÝ, Vojtěch aj. Sociologie pro studenty medicíny 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 208 s.
TLUSTÝ, Vojtěch aj. Sociologie pro studenty medicíny 2. O lékařské sociologii. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 196 s.