KBCSg:Kohout Jaroslav

Kohout JaroslavKnižní bibliografii české sociologie

ČECH, Vladimír Herbert; JUKL, Eduard; KOHOUT, Jaroslav. Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. Díl 1. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 59 s.
ČECH, Vladimír Herbert; KOHOUT, Jaroslav. Vědecké základy aktivizace pracujících: sociologické aspekty intenzifikace výroby. 1. vyd. Praha: Práce, 1987. 58 s.
KOHOUT, Jaroslav. Inteligence a soudobá buržoazní sociologie. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 169 s.
KOHOUT, Jaroslav aj. Sociologie a psychologie v hospodářské praxi. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. 163 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociologie a řízení ekonomiky. 1. vyd. Praha: Práce, 1967. 153 s.
KOHOUT, Jaroslav; KOLÁŘ, Jaroslav. Sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 219 s.
KOHOUT, Jaroslav; MALANIUK, Bohdan; RŮŽIČKA, Jiří. Pracovní prostředí. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 274 s.
KOHOUT, Jaroslav; MALANIUK, Bohdan; RŮŽIČKA, Jiří. Člověk v pracovním prostředí. 1. vyd. Praha: Práce, 1971. 158 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociologie spotřebitelů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1973. 55 s.
KOHOUT, Jaroslav; KUČERA, Jan. Marxistická sociologie a psychologie v řízení pracovních skupin. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 81 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociální analýza a řízení socialistického podniku: vznik - pojetí - aplikace. 1. vyd. Praha: Práce, 1976. 286 s.
KOHOUT, Jaroslav; ČERKASOV, Gelij Nikolajevič. Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Práce, 1979. 248 s.
KOHOUT, Jaroslav. Řízení pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Práce: Svoboda: Horizont, 1982. 85 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů . 1. vyd. Praha: Horizont, 1982. 23 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociální analýza a prognóza rozvoje pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Horizont, 1983. 120 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociologie a psychologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 213 s.
KREJČÍ, Jaroslav; KOHOUT, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. Gesellschaftliche Formationen der Gegenwart, ihre historische Voraussetzungen und Entwicklungestendenzen. Wien: Inst. für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung, 1968. 67 s.
VALENTOVÁ, Božena; KOHOUT, Jaroslav; KLÍMA, Jiří. Bydlení a bytová politika v Evropské unii = Housing and housing policy in the European Union. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 1997. 76 s.