KBCSg:Krejčí Jaroslav

Krejčí JaroslavKnižní bibliografii české sociologie

KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Aktuální problémy sociologie mládeže. Ostrava: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1965. 323 s.
KREJČÍ, Jaroslav; KOHOUT, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. Gesellschaftliche Formationen der Gegenwart, ihre historische Voraussetzungen und Entwicklungestendenzen. Wien: Inst. für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung, 1968. 67 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Informace o výsledcích obecně orientačního sociologického průzkumu některých komponentů světového názoru posluchačů Pedagogické fakulty v Ostravě: Říjen 1967. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1969. 124 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Social change and stratification in postwar Czechoslovakia. New York: Columbia University Press, 1972. 207 s. ISBN 0-231-03685-X.
KREJČÍ, Jaroslav. Social structure in divided Germany. 1st ed. London: Croom Helm, 1977. 262 s.
KREJČÍ, Jaroslav; VELÍMSKÝ, Vítězslav. Ethnic and political nations in Europe. London: Croom Helm, 1981. 279 s. ISBN 0-85664-988-0.
KREJČÍ, Jaroslav. Great revolutions compared: the search for a theory. 1st ed. Brighton: John Spiers, 1983. 251 s. ISBN 0-7108-0476-8.
JENÍK, Zdeněk; KREJČÍ, Jaroslav (eds.). Člověk a česká společnost na prahu 21. století: sborník statí z mezioborového kolokvia k 10. výročí demokratické revoluce v Československu a z filosofického semináře o fenoménu štěstí u mladých lidí. Opava: Open Education & Sciences, [1999?]. 260 s. ISBN 80-901974-7-7.
KREJČÍ, Jaroslav. Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu na dějiny i přítomnost: výbor ze studií. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2011. 162 s. ISBN 978-80-86142-38-8.
KREJČÍ, Jaroslav aj. Společnost a kultura: stati z čtvrtletníku Proměny l984-l989. Lancaster: University of Lancaster, 1990. 198 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Problémy demokracie. Praha: Legislativní ústav vlády České a Slovenské federativní republiky, 1991. 165 s. ISBN 80-85102-08-0.
KREJČÍ, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 307 s. ISBN 80-7066-734-6.
KREJČÍ, Jaroslav. Society in a global perspective. 1st pub. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 59 s. ISBN 80-901424-5-1.
KREJČÍ, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. The human predicament: its changing Image: a study in comparative religion and history. 1st publ. New York: St. Martin's Press, 1993. 194 s. ISBN 0-312-09101-X.
KREJČÍ, Jaroslav; MACHONIN, Pavel. Czechoslovakia, 1918-1992: a laboratory for social change. 1st pub. New York: St. Martin's Press, 1996. 266 s. ISBN 0-312-12963-X.
KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Islam in contact with rival civilizations: four views of the challenge and response. 1. vyd. Praha: Filosofia, 1998. 117 s. ISBN 80-7007-113-3.
KREJČÍ, Jaroslav. České křižovatky: osm pohledů na naše proplouvání peřejemi soudobých dějin. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2001. 97 s. ISBN 80-86316-24-6.
KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost: sborník z mezinárodní konference 19. až 22. září 2001 v Praze. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2002. 127 s. ISBN 80-7007-162-1.
KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 563 s. ISBN 80-86429-09-1.