KBCSg:Machonin Pavel

Machonin PavelKnižní bibliografii české sociologie

MACHONIN, Pavel. Cesty k beztřídní společnosti: třídní vztahy v období výstavby socialismu a komunismu. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 168 s.
MACHONIN, Pavel aj. Sociální struktura socialistické společnosti: sociologické problémy soudobé československé společnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 672 s.
MACHONIN, Pavel aj. Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace. 1. vyd. Bratislava: Epocha, 1969. 619 s.
ALAN, Josef; MACHONIN, Pavel. Jak se rodí sociologický výzkum: k problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 187 s. ISBN 80-7066-660-9.
FRIČ, Pavol, Pavel MACHONIN, Martin NEKOLA a Milan TUČEK. Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 171 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-69-5.
KALINOVÁ, Lenka; MACHONIN, Pavel. K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 221 s.
KREJČÍ, Jaroslav; MACHONIN, Pavel. Czechoslovakia, 1918-1992: a laboratory for social change. 1st pub. New York: St. Martin's Press, 1996. 266 s. ISBN 0-312-12963-X.
MACHONIN, Pavel. Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 116 s. ISBN 80-7066-549-1.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Historical comparison of social stratification types in Czechoslovakia 1967 - 1984 - 1991. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 31 s.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Historical comparison of social structures in the Czech republic in 1984 and 1993. Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences, 1994. 12 s. ISBN 80-901674-2-X.
MACHONIN, Pavel. Social and political transformation in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 32 s. ISBN 80-901674-0-3.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Česká společnost v transformaci: k proměnám sociální struktury. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.
MACHONIN, Pavel. Socio-economic changes in the Czech Republic with an appendix concerning the 1996 elections' results. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 38 s. ISBN 80-85950-16-2.
MACHONIN, Pavel. Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1996. 134 s. ISBN 80-85765-65-9.
MACHONIN, Pavel. Social transformation and modernization: on building theory of societal changes in the post-communist European countries = Sociální transformace a modernizace. 1st pub. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 155 s. ISBN 80-85850-27-3.
MACHONIN, Pavel; GATNAR, Lumír; BÚZIK, Bohumil. Results of a Czech-Slovak comparison: actors of social transformation and modernisation: Attitudes of individuals and institutions to social transformation. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 1998. 65 s. ISBN 80-85950-44-8.
MACHONIN, Pavel; ADAMSKI, Władysław (eds.). System change and modernization: East-West in comparative perspective. Warsaw: IFiS Publishers, 1999. 373 s. ISBN 83-87632-28-7.
MACHONIN, Pavel; GATNAR, Lumír; TUČEK, Milan. Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000. 63 s. ISBN 80-85950-82-0.
MACHONIN, Pavel. Výzkum postojů obyvatelstva po volbách do krajských zastupitelstev v České republice 2000. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 33 s. ISBN 80-85950-80-88.
MACHONIN, Pavel; ADAMSKI, Wladyslaw; ZAPF, Wolfgang (eds.). Transformace a modernizační výzvy: Česko - Německo - Maďarsko - Polsko - Slovensko. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 239 s. ISBN 80-85950-98-7.
MACHONIN, Pavel; ADAMSKI, Władyslaw; ZAPF, Wolfgang. Structural change and modernization in post-socialist societies. Hamburg: Krämer, 2002. 344 s. ISBN 3-89622-055-1.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Zrod a další vývoj nových elit v České republice: (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002). 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 60 s. ISBN 80-7330-011-7.
MACHONIN, Pavel; ČABANOVÁ, Bohumila aj. Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu: výkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sv. I, Základní text studie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004. 116 s. ISBN 80-86552-85-3.
MACHONIN, Pavel; ČABANOVÁ, Bohumila aj. Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu: výkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sv. II, Dílčí studie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004. 223 s. ISBN 80-86552-86-1.
MACHONIN, Pavel. Česká společnost a sociologické poznání: (problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti). 1. vyd. Praha: ISV, 2005. 286 s. ISBN 80-86642-39-9.
MLČOCH, Lubomír; MACHONIN, Pavel; SOJKA, Milan. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: alternativní pohled. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 273 s. ISBN 80-246-0119-2.