KBCSg:Kalinová Lenka

Kalinová LenkaKnižní bibliografii české sociologie

KALINOVÁ, Lenka. Zaměstnanost, vzdělání a intenzifikace. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986. 190 s.
KALINOVÁ, Lenka; SOVA, Václav. Lidský potenciál v podmínkách přestavby. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989. 244 s.
KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.
KALINOVÁ, Lenka; MACHONIN, Pavel. K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 221 s.
KALINOVÁ, Lenka. Základní podmínky a charakteristika vývoje sociální struktury československé společnosti v 70. a 80. letech. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 59 s.
KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 1945-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 363 s. ISBN 978-80-200-1536-5.