KBCSg:Alan Josef

Alan JosefKnižní bibliografii české sociologie

ALAN, Josef. Příspěvky k sociologické analýze sociální diferenciace: sociologické studie. Praha: [s.n.], 1969. 214 s.
ALAN, Josef aj. (eds.). Sociální a profesionální mobilita pracujícího obyvatelstva ČSSR. 1. vyd. Bratislava: Československý výzkumný ústav práce, 1972. 308 s.
ALAN, Josef. Společnost, vzdělání, jedinec: kapitoly ze sociologie vzdělání. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 232 s.
ALAN, Josef. Budúcnosť vo svetle prognostiky alebo čo vieme a čo nevieme o budúcnosti. Bratislava: Smena, 1983. 149 s.
ALAN, Josef. Sociodemografická teritoriální diferenciace v ČSSR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1985. 91 s.
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 80-7038-044-6.
GÁL, Fedor; MAJTÁN, Michal; ALAN, Josef. Systémové prognózovanie. Bratislava: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1976. 149 s.
GÁL, Fedor; ALAN, Josef. Spoločnosť vo svetle sociológie. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1987. 227 s.
ALAN, Josef; MACHONIN, Pavel. Jak se rodí sociologický výzkum: k problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 187 s. ISBN 80-7066-660-9.
ALAN, Josef. Dialogy o občanské společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 254 s. ISBN 80-85850-07-9.
ALAN, Josef; PETRUSEK, Miloslav. Sociologie, literatura a politika: literatura jako sociologické sdělení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-034-3.
ALAN, Josef aj. Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 610 s. ISBN 80-7106-449-1.