KBCSg:Petrusek Miloslav

Petrusek MiloslavKnižní bibliografii české sociologie

PETRUSEK, Milan. Teoretické a metodologické předpoklady sociologické analýzy sociometrických dat. [strojopis] [S.l.]: [s.n.], [mezi 1955 a 1967]. 181 s.
PETRUSEK, Miloslav. Sociometrie: teorie, metoda, techniky. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969. 262 s.
PETRUSEK, Miloslav. Úvod do studia sociologie. 1, Předmět, struktura a sociální funkce sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 162 s.
PETRUSEK, Miloslav. Úvod do obecné sociologie. Část I. Ostrava: Institut VHJ Vítkovice, 1985. 185 s.
PETRUSEK, Miloslav. Úvod do obecné sociologie. Část II. Ostrava: Institut VHJ Vítkovice, 1985, s. 186-353.
ALAN, Josef; PETRUSEK, Miloslav. Sociologie, literatura a politika: literatura jako sociologické sdělení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-034-3.
MUSIL, Jiří; PETRUSEK, Miloslav (eds.). The view from Prague: thoughts on cooperation and integration. Prague: Sociologické nakladatelství, 1997. 180 s. ISBN 80-85850-44-3.
PETRUSEK, Miloslav. České sociální vědy v exilu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 291 s. ISBN 978-80-7419-064-3.
PETRUSEK, Miloslav. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. 236 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-3234-3.
PETRUSEK, Miloslav a Jan BALON. Společnost naší doby: populární sociologie (ne)populárních problémů. Praha: Academia, 2011. 155 s. Průhledy. ISBN 978-80-200-1965-3.
PETRUSEK, Miloslav. Společnost a kultura: sociologické úvahy a eseje. Praha [i.e. Břeclav]: Malovaný kraj, 2012. 189 s. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-904956-5-4.
PETRUSEK, Miloslav. Texty z pozůstalosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 116 s. ISBN 978-80-7419-173-2.
PETRUSEK, Miloslav, Alena MILTOVÁ, Martin BÚTORA a Zora BÚTOROVÁ. Ale snad i pro toto jsme žili, ne?: výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou: 1985-1989. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 413 s. ISBN 978-80-7419-247-0.
PETRUSEK, Miloslav. Sociologie a literatura. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 106 s. ISBN 80-202-0165-3.
PETRUSEK, Miloslav. Alternativní sociologie: úvahy o smyslu sociologie v nealternativní společnosti. Praha: Klub osvobozeného samizdatu (KOS), 1992. 221 s. ISBN 80-901093-5-7.
PETRUSEK, Miloslav. Masarykova sociologie z pohledu dneška: z přednáškového cyklu Masarykova praktická filosofie. Praha: Masarykova společnost, 1993. 19 s.
PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.
PETRUSEK, Miloslav; MILTOVÁ, Alena; VODÁKOVÁ, Alena. Sociologické školy, směry, paradigmata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 249 s. ISBN 80-85850-04-4.
PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 459 s. ISBN 80-86429-63-6.
PETRUSEK, Miloslav. -ať je stůl k pohoštění prostřený: úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 238 s. ISBN 978-80-246-1448-9.
PETRUSEK, Miloslav. K 150. výročí úmrtí otce zakladatele naší vědy: Auguste Comte (1798-1857). Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 32 s.
PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.