KBCSg:Mlčoch Lubomír

Mlčoch LubomírKnižní bibliografii české sociologie

KABELE, Jiří; MLČOCH, Lubomír (eds.). Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 549 s.ISBN 80-246-0431-0.
MLČOCH, Lubomír. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 137 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-84-8.
MLČOCH, Lubomír. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Karolinum, 2014. 192 s. ISBN 978-80-246-2323-8.
MLČOCH, Lubomír a Jiří KAMENÍČEK. Ekonomie, ekologie, eudaimonia: lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 94 s. ISBN 978-80-246-3280-3.
MLČOCH, Lubomír. Zastřená vize ekonomické transformace: česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled). 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 117 s. ISBN 80-7184-423-3.
MLČOCH, Lubomír; MACHONIN, Pavel; SOJKA, Milan. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: alternativní pohled. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 273 s. ISBN 80-246-0119-2.