KBCSg:Kabele Jiří

Kabele JiříKnižní bibliografii české sociologie

KABELE, Jiří. Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace. 1. část, Obsahová analýza výstřižků - empirická studie V2B. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 44 s.
KABELE, Jiří. Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace. 2. část, Obsahová analýza výstřižků - empirická studie V2B. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 62 s.
KABELE, Jiří; BLAŽEK, Bohuslav. Problémy čs. tělesné kultury 1981: zpráva o empirickém šetření problémů. Praha: Sportpropag, 1982. 47 s.
KABELE, Jiří; POTŮČEK, Martin; VĚTROVSKÝ, Stanislav. Případ skupiny turistů: zpráva ze sondy výzkumu skupin. Praha: Sportpropag, 1982. 53 s.
KABELE, Jiří; POTŮČEK, Martin; VĚTROVSKÝ, Stanislav. Případ skupiny veslařů: zpráva ze sondy výzkumu skupin. Praha: Sportpropag, 1982. 48 s.
KABELE, Jiří. Případ městského „plácku“. Praha: Sportpropag, 1983. 25 s.
KABELE, Jiří; VOVSOVÁ, Alexandra. Případ žákovského družstva kopané: dílčí zpráva z výzkumu skupin prováděného v rámci DÚ SPEV 909-104-02 „Analýza potřeb, hodnot, norem a cílů ve vztahu k systému řízení tělesné kultury“. Praha: Sportpropag, 1983. 39 s.
BAYER, Ivo; KABELE, Jiří. Politische Kultur der Tschechischen Republik und ihre Transformation. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1996. 30 s.
KABELE, Jiří. Přerody: principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 394 s. ISBN 80-7184-359-8.
KABELE, Jiří; MLČOCH, Lubomír (eds.). Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 549 s.ISBN 80-246-0431-0.
KABELE, Jiří aj. Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let: dědictví komunistické vlády V.: sborník popisů komunistického vládnutí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 202 s. ISBN 80-7330-047-8.
KABELE, Jiří (ed.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 433 s. ISBN 80-86732-35-5.
KABELE, Jiří (ed.). Výklady vládnutí v reálném socialismu: (dědictví VI). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 122 s. ISBN 80-86732-31-2.
KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 582 s. ISBN 80-246-1127-9.
KABELE, Jiří. Strategické vyvažování, koordinace a spravedlnost. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 60 s.
KABELE, Jiří; HÁJEK, Martin. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. ISBN 978-80-7239-213-1.
POTŮČEK, Martin; KABELE, Jiří. The formation and implementation of social policy in the Czech Republic as a political process. Praha: Start, 1995. 51 s.