KBCSg:Potůček Martin

Potůček MartinKnižní bibliografii české sociologie

KABELE, Jiří; POTŮČEK, Martin; VĚTROVSKÝ, Stanislav. Případ skupiny turistů: zpráva ze sondy výzkumu skupin. Praha: Sportpropag, 1982. 53 s.
KABELE, Jiří; POTŮČEK, Martin; VĚTROVSKÝ, Stanislav. Případ skupiny veslařů: zpráva ze sondy výzkumu skupin. Praha: Sportpropag, 1982. 48 s.
POTŮČEK, Martin. Cesty z krize. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 135 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-057-5.
POTŮČEK, Martin. Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha: Karolinum, 2011. 153 s. ISBN 978-80-246-1897-5.
POTŮČEK, Martin; PURKRÁBEK, Miroslav; HÁVA, Petr. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. Díl I, Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1994. 159 s. ISBN 80-85977-01-X.
POTŮČEK, Martin. Česká sociální politika po listopadu 1989: problémy a perspektivy. Praha: Start, 1995. 32 s.
POTŮČEK, Martin; KABELE, Jiří. The formation and implementation of social policy in the Czech Republic as a political process. Praha: Start, 1995. 51 s.
POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X.
POTŮČEK, Martin; PURKRÁBEK, Miroslav; HÁVA, Petr. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. II. díl, Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1996. 211 s. ISBN 80-238-0046-9.
POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5.
POTŮČEK, Martin. Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 102 s.
POTŮČEK, Martin; RADIČOVÁ, Iveta. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 329 s. ISBN 80-7184-622-8.
POTŮČEK, Martin (ed.). Česká společnost na konci tisíciletí: konference pořádaná Fakultou sociálních věd UK pod záštitou rektora University Karlovy, Jeho Magnificence prof. JUDr. Karla Malého, Dr.Sc., v rámci oslav 650. výročí založení University Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 399 s. ISBN 80-7184-825-5.
POTŮČEK, Martin. Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2.
POTŮČEK, Martin aj. Průvodce krajinou priorit: pro Českou republiku. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2002. 686 s. ISBN 80-86349-06-3.
POTŮČEK, Martin aj. Putování českou budoucností. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2003. 366 s. ISBN 80-86349-09-8.
POTŮČEK, Martin aj. Czech welfare state: changing environment, changing institutions = Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce. 1st ed. Praha: CESES UK FSV, 2004. 65 s.
POTŮČEK, Martin. Jak jsme na tom. A co dál?: strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 212 s. ISBN 80-86429-45-8.
POTŮČEK, Martin aj. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 396 s. ISBN 80-86429-50-4.
POTŮČEK, Martin (ed.). Manuál prognostických metod. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 193 s. ISBN 80-86429-55-5.
POTŮČEK, Martin; MUSIL, Jiří; MAŠKOVÁ, Miroslava (eds.). Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.
POTŮČEK, Martin; MAŠKOVÁ, Miroslava aj. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.