KBCSg:Blažek Bohuslav

Blažek BohuslavKnižní bibliografii české sociologie

KABELE, Jiří; BLAŽEK, Bohuslav. Problémy čs. tělesné kultury 1981: zpráva o empirickém šetření problémů. Praha: Sportpropag, 1982. 47 s.
BLAŽEK, Bohuslav; BLAŽEK, Kryštof. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. ISBN 80-85850-11-7.
BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města, média. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1.
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vyd. Brno: ERA, 2004. 184 s. ISBN 80-86517-90-X.
BLAŽEK, Bohuslav; OLMROVÁ, Jiřina. Zvrácená pyramida: sociálně-ekologická studie konfliktu mezi pyramidovým schématem a občanskou společností. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 191 s. ISBN 80-86429-54-7.