KBCSg:Kučera Milan

Kučera MilanKnižní bibliografii české sociologie

KUČERA, Milan. Populační vývoj v ČSSR, jeho podmínky a následky: podkladový materiál pro jednání pracovní skupiny pro vypracování uceleného ideového sociálně ekonomického programu aktivní podpory rodin s dětmi. Praha: Státní statistický úřad, 1967. 54 s.
SRB, Vladimír; KUČERA, Milan; RŮŽIČKA, Ladislav. Demografie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 611 s.
SRB, Vladimír; KUČERA, Milan. Tendence demografického vývoje ve světě. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. 1984. 135 s.
FIALOVÁ, Ludmila; HORSKÁ, Pavla; KUČERA, Milan. Současné a perspektivní proměny rodiny, manželství a rodičovství. Praha: Nadace pro výzkum sociální transformace START, 1995. 64 s.
KUČERA, Milan; FIALOVÁ, Ludmila. Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 99 s. ISBN 80-85950-07-3.