KBCSg:Srb Vladimír

Srb VladimírKnižní bibliografii české sociologie

SRB, Vladimír. Bytová otázka a populační problém. 1. vyd. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1947. 54 s.
SRB, Vladimír. Metody a techniky sociologického výzkumu. Praha: Vysoká škola politická, 1965. 96 s.
SRB, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1965. 225 s.
SRB, Vladimír; KUČERA, Milan; RŮŽIČKA, Ladislav. Demografie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 611 s.
SRB, Vladimír; KUČERA, Milan. Tendence demografického vývoje ve světě. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. 1984. 135 s.