KBCSg:Macků Jan

Macků JanKnižní bibliografii české sociologie

MACKŮ, Jan. Repetitorium vybraných otázek z filosofie dějin a obecné sociologie pro mediky. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 77 s.
MACKŮ, Jan. Vybrané kapitoly z dějin československé sociologie. Praha: Socialistická akademie, 1968. 75 s.