KBCSg:Nehněvajsa Jiří

Nehněvajsa JiříKnižní bibliografii české sociologie

NEHNĚVAJSA, Jiří. Sociologický základ plánu „Camelot“ [překlad z argentinského časopisu Política International, čís. 86/1967]. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 31 s.
GAĎOUREK, Ivan; NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářování, pronásledování a zneuznaní: svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 129 s. ISBN 80-210-1718-X.