KBCSg:Obrdlík Antonín

Obrdlík AntonínKnižní bibliografii české sociologie

OBRDLÍK, Antonín. Povolání a veřejné blaho: prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 262 s.
OBRDLÍK, Antonín (ed.). In. Arn. Bláhovi k šedesátým narozeninám: (příspěvek k dějinám české sociologie) [= In honor of professor In. Arn. Bláha]. 1. vyd. Brno: Sociologický seminář Masarykovy university, 1939. 296 s.